Tjänster

Innehållsförteckning

Våra Begravningstjänster i Linköping

I samband med begravningar erbjuder vi en mängd olika tjänster. Vi tar till exempel hand om transporter, svepning och kistläggning, hjälp med utformning och utskick av inbjudningskort, dödsannonser och tackkort, blommor och mycket annat.

Kostnadsfri rådgivning för begravningar i Linköping.

Boka personlig och kostnadsfri rådgivning med någon av våra erfarna rådgivare.
Boka gratis rådgivning här

Begravningar

I samråd med anhöriga ordnar vi med begravning enligt familjens trosuppfattning eller tradition. De flesta begravningar sker enligt Svenska kyrkans ordning men vi samarbetar med alla religiösa samfund. Vi arrangerar också borgerliga begravningar.

Familjejuridik

Testamenten, bouppteckningar, arvsfrågor och dödsboförvaltning är några av de områden inom juridiken som kan vara snåriga att reda ut efter ett dödsfall. Vi har erfarna familjejurister som gärna står till tjänst med de juridiska frågorna.

Minnestund

De flesta väljer att hålla en minnesstund efter begravningen. Här brukar den spända atmosfären släppa och man får en chans att sitta ner och samtala under lite lättare former. Vi kan hjälpa er med att ordna minnesstunden, och erbjuder även catering med enklare förtäring.

Övriga tjänster

Ovanstående är några få av de tjänster vi erbjuder. Vi kan hjälpa till med allt som rör begravningen, men det är alltid ni anhöriga som bestämmer vad vi ska hjälpa er med. En uppskattad tjänst är att vi ofta har en representant på plats vid ceremonin, och som tar emot begravningsgästerna och visar dem tillrätta, delar ut program och allt annat praktiskt runt ceremonin.

Kyrkor, kapell och begravningsplatser i Linköping.

Kyrkan är det naturliga valet för ceremonin för de som är medlemmar i Svenska kyrkan (eller annat kristet samfund). I stadens kapell kan både kristna och borgerliga begravningar hållas. Här nedan ser du ett urval av Linköpings kyrkor, kapell och begravningsplatser.

Kyrkor i Linköping

Linköpings Domkyrka, S:t Lars kyrka, Gammalkils kyrka, Equmeniakyrkan, Berga kyrka, Mikaelskyrkan, Rappestads kyrka, Nykils kyrka, Sjögestads kyrka, S:t Hans kyrka, Skeda kyrka och Skäggetorps kyrka.

Begravningskapell i Linköping

Uppståndelsens kapell, Stillhetens kapell, Hoppets kapell och Ljusets kapell.

Begravningsplatser i Linköping

Centrala griftegårdarna, Gammalkils kyrkogård, Örtomta kyrkogård, Gistad kyrkogård, Törnevalla kyrkogård, Ulrika kyrkogård, Östra kyrkogården, Bankekinds kyrkogård, Askeby kyrkogård, Östra Harg kyrkogård, Rystad kyrkogård och Lillkyrka kyrkogård.

Author photo
Frans
Skribent
Frans är en erfaren journalist och skribent som i många år har arbetat som frilansare. Numera är han ansvarig för innehållet på denna webbplats samt för alla dess artiklar och guider.